V rámci ambulance rehabilitace poskytujeme  vyšetření pacientů pro

 • bolesti  pohybového  aparátu nejrůznější etiologie
 • vertebrogenni a kloubními problémy
 • poúrazové  a pooperační stavy
 • neurologická onemocnění
 • vadné držení těla a skoliozy u dětí
 • vyšetření motorického vývoje dětí do 1 roku

Na základě vyšetření doporučuji  vhodnou pohybovou strategii, kompenzační cvičení, v indikovaných případech doporučuji návaznou fyzioterapii s vypsáním poukazu FT,  lázeňskou léčbu nebo léčbu v odborných léčebných ústavech dle indikačního seznamu. U závažnějších a výrazně bolestivých stavů lze indikovat intenzivní rehabilitaci za hospitalizace na lůžkovém oddělení  rehabilitační a fyzikální medicíny Uherskohradišťské nemocnice, kde převážně působím.

Součástí vyšetření je navržení  a předpis vhodných kompenzačních ortopedicko protetických  pomůcek.

V rámci ambulance fyzioterapie poskytujeme kineziologické vyšetření, ošetření a individuální léčebnou tělesnou výchovu s využitím neurofyziologických metod:

 • Vojtova reflexní lokomoce
 • Bobath terapie
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Kabath)
 • Basální programy
 • Klappovo lezení
 • Metoda Brunkow
 • Metoda Mojžíšové
 • Kinesiotejping

Přijímáme do péče děti od kojeneckého věku s poruchou motorického vývoje, starší děti s vadným držením těla, skoliozou, plochonožím, dospělé osoby s vertebrogenními potížemi, bolestmi zad, kloubů, poúrazové a pooperační stavy, neurologické diagnózy.

Speciální placené zákroky a vyšetření:

 

Partnerské pojišťovny rehabilitační ambulance: 
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
205 – Česká průmyslově zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zaměstnanecká pojišťovna
213 – Revírní bratrská pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

Partnerské pojišťovny fyzioterapie:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zaměstnanecká pojišťovna
213 – Revírní bratrská pojišťovna