Jsem MUDr. Jolana Dostálková a působím jako jednatel a odborný zástupce společnosti MEDIREHA – UH s.r.o.

V oboru rehabilitační a fyzikální medicína pracuji od roku 1999, specializační atestaci jsem získala v roce 2003, licenci pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru rehabilitační a fyzikální medicína v roce 2005, licenci pro výkon vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru rehabilitační a fyzikální medicína v roce 2013.

Jsem členem České lékařské společnosti J.E.Purkyně a to odborných společností rehabilitační a fyzikální medicíny a společnosti pro myoskeletální medicínu člen mezinárodní společnosti FIMM.

Získané certifikáty:

  • Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny
  • Specializační kurz vývojové neurologie se zaměřením na vyšetření  a terapii kojenců
  • Certifikát pro mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví dle WHO
  • Certifikát The Mc.Kenzie institute international
  • Mezinárodní  certifikát Dynamické neuromuskulární stabilizace profesora Koláře DNS Practicioner
  • Diplom celoživostního vzdělávání lékařů

 

Jóga a rehabilitace:

Ve své práci propojuji teoretické znalosti  o neurofyziologii  pohybu s vlastní dlouholetou jógovou praxí a ve spolupráci s nejlepšími lektory jógy tak nabízím  svým pacientům další alternativu zdravého pohybu.