V rámci ambulance rehabilitace poskytujeme  vyšetření pacientů pro

 • Bolesti  pohybového  aparátu nejrůznější etiologie
 • Vertebrogenní a kloubními problémy
 • Poúrazové  a pooperační stavy
 • Neurologická onemocnění
 • Vadné držení těla a skoliózy u dětí
 • Vyšetření motorického vývoje dětí do 1 roku

Na základě vyšetření doporučuji  vhodnou pohybovou strategii, kompenzační cvičení, v indikovaných případech doporučuji návaznou fyzioterapii s vypsáním poukazu FT,  lázeňskou léčbu nebo léčbu v odborných léčebných ústavech dle indikačního seznamu. U závažnějších a výrazně bolestivých stavů lze indikovat intenzivní rehabilitaci za hospitalizace na lůžkovém oddělení  rehabilitační a fyzikální medicíny Uherskohradišťské nemocnice, kde převážně působím.

Součástí vyšetření je navržení  a předpis vhodných kompenzačních ortopedicko-protetických  pomůcek.

V rámci ambulance fyzioterapie poskytujeme kineziologické vyšetření, ošetření a individuální léčebnou tělesnou výchovu s využitím neurofyziologických metod:

 • Vojtova reflexní lokomoce
 • Bobath terapie
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Kabath)
 • Basální programy
 • Klappovo lezení
 • Metoda Brunkow
 • Metoda Mojžíšové

Přijímáme do péče děti od kojeneckého věku s poruchou motorického vývoje, starší děti s vadným držením těla, skoliozou, plochonožím, dospělé osoby s vertebrogenními potížemi, bolestmi zad, kloubů, poúrazové a pooperační stavy, neurologické diagnózy, fyzioterapie sportovců.

Placené výkony:

 

Partnerské pojišťovny rehabilitační ambulance: 
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslově zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zaměstnanecká pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 – Revírní bratrská pojišťovna

Partnerské pojišťovny fyzioterapie:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
205 –  Česká průmyslově zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zaměstnanecká pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 – Revírní bratrská pojišťovna